درباره راپیدو

چشمانم را می بندم و تصور میکنم! زمینی سبز پر از درختان میوه و گلهای خوش عطر و بو، رودهای جاری، آسمانی صاف و شب هایی پر از ستاره، مملو از شادی، سلامتی و پاکی.

پس آستین هایم را بالا زده و با تمام وجود به سمت آن خواهم رفت !!!

((راپیدو، رایحه بهشت))

  1. تولید محصولات با کیفیت در شأن مردم فلات ایران
  2. خلق محصولات با کاربری خاص در حوزه پاکیزگی

درباره راپیدو ...

اواسط دهه 1380 شمسی بود که در ساختمان مرکزی گروه صنعتی جهان صادرات دست هایی پاک گره خورده و شرکت بازرگانی سینا بینش متولد شد. در همان روز های آغازین صاحبان همان دست های پاک سرزمینی از دانش و تلاش را به همت جوانان حاذق و زبردست شکل دادند تا با نگاهی به رویاهای خود برند راپیدو را خلق کنند.

اما امروز که به اطرافمان نگاه می کنیم، راپیدو تنوعی از شادی، سلامتی و پاکی را به ارمغان آورده است تا رویای دشتی پوشیده از گل های خوش عطر و بو، آسمانی صاف، قلب هایی روشن و طنین دلنواز لبخند تحقق بخشد، " راپیدو، رایحه بهشت "

درباره راپیدو …

اواسط دهه 1380 شمسی بود که در ساختمان مرکزی گروه صنعتی جهان صادرات دست هایی پاک گره خورده و شرکت بازرگانی سینا بینش متولد شد. در همان روز های آغازین صاحبان همان دست های پاک سرزمینی از دانش و تلاش را به همت جوانان حاذق و زبردست شکل دادند تا با نگاهی به رویاهای خود برند راپیدو را خلق کنند.

اما امروز که به اطرافمان نگاه می کنیم، راپیدو تنوعی از شادی، سلامتی و پاکی را به ارمغان آورده است تا رویای دشتی پوشیده از گل های خوش عطر و بو، آسمانی صاف، قلب هایی روشن و طنین دلنواز لبخند تحقق بخشد، ” راپیدو، رایحه بهشت “

چشم انداز

چشمانم را می بندم و تصور میکنم! زمینی سبز پر از درختان میوه و گلهای خوش عطر و بو، رودهای جاری، آسمانی صاف و شب هایی پر از ستاره، مملو از شادی، سلامتی وپاکی.

پس آستین هایم را بالا زده و با تمام وجود به سمت آن خواهم رفت !!!

((راپیدو، رایحه بهشت))

مأموریت

  1. تولید محصولات با کیفیت در شأن مردم فلات ایران
  2. خلق محصولات با کاربری خاص در حوزه پاکیزگی